Maro Graphics Logo Home page
portfolio icoon
artikelen icoon
Trainingen icoon
filosofie
contact icoon
DATAVISUALISATIE
Dienst: Datavisualisaties

Data Visualisatie: Het visueel weergeven van gegevens.
Doelstelling: Gegevens (data) inzichtelijk te maken vet behulp van afbeeldingen waarin deze gegevens zijn verwerkt.

 

PICTOGRAMMEN

Pictogram: Een tekening die informatie verschaft.
Doelstelling: Snelle communicatie door beeldherkenning.

 

KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

Plattegrond/kaart: Een schematische afbeelding van een ruimtelijk gebied.
Doelstelling: Het aangeven van een plaats of route.

 

TECHNISCHE TEKENINGEN

Technische tekening: Een visueel overzicht van een product of systeem.
Doelstelling: Een visueel overzicht van of voor de vervaardiging van een product.

 

HANDLEIDINGEN

Handleiding: Een schriftelijke instructie.
Doelstelling: Handelingen in de instructie duidelijk maken.